METODOLOJİ

Bilgilendirme

Bilgilendirme toplantıları,sürecin her aşamasında sağlıklı ve hızlı yol almak için en önemli hususlardan biridir.

Projelendirmeye geçmeden önce yapılan bu toplantılarda;tam olarak nasıl bir ihtiyacın olduğu,proje ve uygulama aşamaları için ne kadar süre verileceği ve toplam bütçenin hangi aralıkta kalması gerektiği gibi konular belirlenir.

Bu toplantılarda işverenden gerekli bilgilerin alınması yanında,sektördeki tecrübelerin işverene aktarılması ve çözüm ortağı olma yönündeki fikir alışverişleri esastır.

Projelendirme

Projelendirme süreci işverenden alınan bilgiler doğrultusunda avan proje çalışmalarıyla başlar.

Ortaya çıkan çalışmanın ardından konsept tasarımlar yapılarak 3 boyutlu görsellerle işverene sunulur ve ardından yaklaşık maliyet hesaplanarak bütçe sınırları kontrol edilir.

İşveren onayı alındıktan sonra aşağıda sıralanan uygulama projeleri hazırlanır.

* statik proje

* mimari proje

* iç mimari proje

* elektrik tesisatı projeleri

* mekanik tesisat projeleri

Maliyet Analizi

Projelerin tamamlanmasıyla beraber hazırlanan keşif listeleri,işverenin de onayı doğrultusundam seçilen malzemeler göz önünde tutularak fiyatlandırılır.

Uzun süreli ticari ilişki içinde olduğumuz tedarikçi firmalarımız,ürün kalitesi ve fiyat avantajları sayesinde optimum maliyete ulaşılması konusunda en büyük destekçilerimizdir.

Bununla birlikte,yeni ve alternatif malzemeleri yakından takip eden Hanzade İnşaat; yeni ürün satınalma stratejisini,minimum maliyet ve maksimum kalite çerçevesinde geliştirmiştir.

Ortaya çıkan maliyet analizinde;metrajlar ve birim fiyatlar açıkça belirtilerek,işverenin süpriz maliyetlerle karşılaşması önlenir.

Uygulama

Anlaşmalı OSGB firmamız tarafından iş güvenliği ve mesleki yeterlilik eğitimleri verilmiş uygulama ekiplerimiz,şimdiye kadar kendilerine verilen süre dahilinde tüm uygulamaları eksiksiz ve gereken işçilik kalitesinde teslim etmiştir.

Sürekli olarak yaptığımız saha kontrolleri sayesinde;malzeme teknik dökümanlarında belirtilen sarfiyat miktarları korunmuş ve sahadaki imalatlar yine aynı dökümanlarda belirtilen uygulama metodlarına uygun yapılmıştır.

Projelerde belirtilen özel imalatlarda ise uygulama ekiplerinin tecrübeleri ve proje sorumlularının öngörüleri,yenilikçi ve kalıcı çözümler ortaya çıkarmaktadır.